lumbini_masjid

Lumbini and Muslims

November 30, 2019 Siddiq 0

Lumbini, a well known place as the birth place of Gautam Buddha, the light of Asia.   coming soon…

positive-thinking

What is Positive Thinking?

October 29, 2016 Siddiq 0

“You can’t live a positive life with a negative mind.” – somewhere on internet I found it somewhere on internet. This quote attracted me and […]

revolution

नेपाली शहीदका वास्तविकता – अर्को पाटो

October 23, 2016 Siddiq 0

शहीद कसलाई भनिन्छ? यसको उत्तर सामान्यतया सबैलाई  थाहा छ। हो,  शहीद त्यो व्यक्ति हो जो आफ्नो विश्वासको खातिर मारिएको हुन्छ। राजनितिमा शहीद त्यो हो जो […]

1 2